Рефундација на средства

Во случај на враќање на производите, купувачот е должен да укаже на оправдана рекламација на моб: +389 75 730 024 или преку e-mail: sales@tuttocapsule.mk

Купувачот има право на рекламација во следниве случаеви:

-испорака на производи кои не се нарачани;
-испорака на производи на кои им е истечен рокот на употреба.

Еспресо Капсули ДОО не обезбедува гаранција или враќање на производи и/или парични средства за производи кои не се купени од нашата веб страница.